Hvor indtaster jeg produktionens originaltitel?

1. Find produktionen under fanebladet "Produktioner". Husk at vælge den sæson som produktionen oprindeligt blev oprettet i.

2. Klik på "Vælg" ud for produktionen, og klik på "Rediger".

3. Indtast originaltitel i feltet under Titel og Undertitel felterne.

5. Husk at klikke "Gem og luk".
Tereba FAQ

Her kan du måske finde svar på nogle af de spørgsmål du har til Tereba. Finder du ikke svar her, er du meget velkommen til at indsende dit spørgsmål til vores support, som herefter hurtigst muligt vil svare dig.


Hvordan kan man nemt taste billetpriser ind, når man skal oprette mange forestillinger?Tereba har en "Hent priser" knap under arrangementets faneblad Billettyper.


Når du har indtastet billetpriser til én forestilling i en sæson, kan du med de resterende forestillinger "hente" sæsonens andre forestillingers priser ved at vælge titlen i den dropdown, som vises ud for "Hent priser".

Klik herefter på den aktuelle titel, og klik på "Hent priser".

Titlens priser lægger sig herefter i forestillingens prisfelter, således at du ikke behøver at taste dem ind igen.

Hvis enkelte priser skal rettes, er der selvfølgelig mulighed for det.
Hvor indtaster og kontrolerer jeg produktionens journalnummer fra Kulturstyrelsen?

1. Find produktionen under fanebladet "Produktioner". Husk at vælge den sæson som produktionen oprindeligt blev oprettet i.

2. Klik på "Vælg" ud for produktionen, og klik på "Rediger".

3. Klik på fanebladet "Juridisk" og scroll ned.

4. Klik på "Vælg/Redigér" og følg Guiden

5. Husk at klikke "Gem og luk".
Hvordan kopierer man en produktion?Tereba har en "Kopier" knap, som vises i højre side når du "vælger" produktionen i listen


1. Find den produktion, som du ønsker at kopiere under fanebladet "Produktioner". Husk at vælge den sæson som produktionen oprindeligt blev oprettet i.

2. Klik på "Vælg" ud for produktionen, og klik på "Kopier".

3. En dialogboks vises. Vælg om produktionen er stationær-, turné- eller både stationær- og turné. Er der tale om en produktion, som i første omgang er stationær, men siden skal på turné, vælges "Både stationær- og turneforestilling".

4. En kopi af produktionen oprettes nu. Vær særlig opmærksom på under fanebladet Stamdata at checke produktionens aktive sæson. Ret produktionens oplysninger til, således at de er retvisende. Kun oplysninger med rød stjerne er obligatoriske.

5. "Aktiver" produktionen. Der kan nu oprettes arrangementer på baggrund af produktionen.
Hvad sker der når jeg opdaterer en forestilling?

Tereba leverer data til rigtig mange dataaftagere. Deriblandt også billetsystemer.


En forestilling oprettes først som produktion, siden oprettes arrangementer på baggrund af produktionen.

Produktion:
Når du opdaterer en produktion med nye oplysninger, eller retter i eksisterende, vil de arrangementer, som er oprettet på baggrund af produktionen også få rettet disse data. Er der således tale om en generel rettelse på en produktion. F.eks. en ny skuespiller i hovedrollen, vil en rettelse i produktionen være mest hensigtsmæssig.

Arrangement:

Enkelte arrangementer har brug for særlige data, som ikke må hentes fra den produktionen, som arrangementet er oprettet ud fra. F.eks. kan en skuespiller blive afløst under en turné eller et arrangementet kræver en særlig tekst. Hvis arrangøren retter i disse data i arrangementet, vil denne rettelse ikke påvirkes, hvis producenten senere retter i produktionens data.

Billetdata under arrangementet:
Kunder får en dårlig købsoplevelse, hvis de informeres om en billetpris et sted - f.eks scenen.dk, og siden via deep-link ledes ind på et køb, hvor prisen er en anden.

Det er derfor vigtigt at der er overensstemmelse mellem de billetdata som vises på Scenen.dk, KultuNaut og iByen m.fl. og de data som vises på de billetsystemer som Tereba leverer data til.

Det er derfor vigtigt at opdatere billetpriser i Tereba, hvis de hen over tid ændrer sig.

Ekstra spilletidspunkter skal også lægges ind i Tereba hurtigst muligt.


Hvad er et dybt link?

Et dybt link er et link som linker direkte ned på en underside på et site.

I Tereba bruges de dybe links ofte til at linke direkte til:


1. Forestillingsinfo på jeres egen hjemmeside

2. Forestillingens video

3. Der hvor der kan købes billetter on-line til forestillingen
Hvilket dybe link til billetsalg bruges, når man klikker på KØB BILLET på Scenen.dk?Scenen.dk vælger dybe links indtastet i Tereba under arrangementets fanebladet Billetsalg på følgende måde:


1. Hvis du indsætter et dybt link under Fælles rabatordning vil dette link blive brugt på Scenen.dk, når brugeren klikker på arrangementets KØB BILLET - knap.

2. Hvis du undlader at indsætte ovenstående link i Tereba, men derimod indsætter et dybt link under Billetsalg via Billetoperatør vil dette link blive brugt på Scenen.dk, når brugeren klikker på arrangementets KØB BILLET - knap.

3. Hvis du undlader at indsætte de to ovenstående links i Tereba, men derimod indsætter et dybt link under Billetsalg via Spillested vil dette link blive brugt på Scenen.dk, når brugeren klikker på arrangementets KØB BILLET - knap.

4. Hvis du undlader at indsætte de tre ovenstående links i Tereba, men derimod indsætter et dybt link under Spillestedets rabatordning vil dette link blive brugt på Scenen.dk, når brugeren klikker på arrangementets KØB BILLET - knap.

5. Hvis du undlader at indsætte nogen af de fire ovenstående links i Tereba, vises arrangementets "KØB BILLET" - knap ikke på Scenen.dk.
Hvilke slags events kan man taste ind i Tereba?

Alle former for sceneoptræden


Med undtagelse af koncerter