Hvem kan bruge Tereba

Tereba kan bruges af alle professionelle teaterproducenter, teaterarrangører og kulturvirksomheder, der producerer og præsenterer scenekunst offentligt. Disse kan oprette og distribuere oplysninger om produktioner og arrangementer.

Datamodtagere - eksempelvis myndigheder, online nyhedstjenester, kulturvirksomheder og billetsalgsoperatører - kan abonnere på datafeed fra Tereba og dermed løbende modtage opdaterede informationer om teater og scenekunst.

Hvem kan oprette data

Hvem kan modtage data

Samarbejds- og partnerløsninger


Login
Brugernavn
Kodeord
Hvem kan modtage data
Mediehuse, institutioner, kulturvirksomheder m.fl. - Datamodtagere
Mange forskellige instanser private såvel som offentlige aktører har glæde af en samarbejds- og partnerløsning, som leverer data fra Tereba. En samarbejds- og partnerløsning er også en oplagt mulighed for producenter og arrangører, hvis de vil benytte egne data fra Tereba på deres hjemmeside.

Blandt Tereba´s dataaftagere kan nævnes:

  • Kulturstyrelsen
  • CPH Stage
  • KultuNaut
  • Teatercentrum
  • Danmarks Teaterforeninger
  • International Videndatabase for dansk Scenekunst (IVDS)
  • Teaterbilletter.dk
  • Politiken.Ibyen
  • Scenen.dk
  • Scenekunstarkiv.dk