Hvem kan bruge Tereba

Tereba kan bruges af alle professionelle teaterproducenter, teaterarrangører og kulturvirksomheder, der producerer og præsenterer scenekunst offentligt. Disse kan oprette og distribuere oplysninger om produktioner og arrangementer.

Datamodtagere - eksempelvis myndigheder, online nyhedstjenester, kulturvirksomheder og billetsalgsoperatører - kan abonnere på datafeed fra Tereba og dermed løbende modtage opdaterede informationer om teater og scenekunst.

Hvem kan oprette data

Hvem kan modtage data

Samarbejds- og partnerløsninger


Login
Brugernavn
Kodeord
Teater i teaterlovens forstand
Uddrag af Kulturministeriets vejledning vedrørende teaterlovens §24 og §25

Almindelige karakteristika:

• Som grundlag for forestillingen foreligger et manuskript og/eller et samlende koncept eller lign.
• Der medvirker professionelle skuespillere, sangere og/eller dansere i forestillingen.
• Afhængig af forestillingens karakter deltagelse af instruktør, koreograf, scenograf m.v.
• I forestillingen indgår sceniske effekter som kostumer, scenografi, lys, lyd m.v.

Forestillinger, der ikke omfatter de nævnte karakteristika, kan også være teater i teaterlovens forstand. Eksempelvis kan en teaterforestillings scenografi bestå alene i lys-og lyddesign.

Omvendt vil ikke enhver form for optræden, som omfatter alle ovennævnte karakteristika, nødvendigvis kunne godkendes som teater i teaterlovens forstand.

For at man kan karakterisere et arrangement som professionelt 'teater i teaterlovens forstand', kræves, at forestillingen i sin form, opbygning og fremførelse kan indeholdes i det til enhver tid siddende Scenekunstudvalgs indkredsning af begrebet teaterkunst.

Opera, operette, musical og ballet
Forestillinger af skuespil - både ældre og nyere dramatik- , opera, operette, musical og ballet, herunder ny dans, falder umiddelbart inden for begrebet 'teater' i teaterlovens forstand.

Forestillings medvirkende
For at en teaterforestilling kan karakteriseres som 'professionel', kræves, at forestillingens instruktør, scenograf, koreograf samt medvirkende for den væsentlige dels vedkommende qua en teaterfaglig uddannelse på en af staten anerkendt uddannelsesinstitution, i kraft af en teaterkarriere eller en over de seneste år opretholdt væsentlig egenindtægt ved arbejde inden for teatret, kan anerkendes om professionelle.

Godkendelse af forestillinger
En forestilling, der ikke opfylder de under pkt. 2-3 nævnte karakteristika, kan godkendes af Scenekunstudvalget, såfremt forestillingen efter sin karakter og sin kvalitet kan anses for på et kunstnerisk professionelt niveau at ville bidrage til teaterkunstens udvikling i Danmark.

Sikkerhed for at det er "teater i teaterlovens forstand"
Det påhviler enhver arrangør og producent, herunder også teatre, som modtager produktionsstøtte i henhold til teaterlovens bestemmelser, at sikre sig, at planlagte forestillinger/arrangementer er i overensstemmelse med den aktuelle opfattelse af begrebet 'teater i teaterlovens forstand', i givet fald ved forelæggelse for Scenekunstudvalget.