Kom i gang med Tereba

Du behøver ingen særlige kundskaber eller kurser for at komme i gang med at bruge Tereba. Du får adgang i løbet af højst to dage, systemet er meget brugervenligt, og der er masser af online assistance at hente, hvis du skulle komme i tvivl undervejs.

Så snart du har tastet dine data ind, bliver dine informationer publiceret til Terebas dataabonnenter, og dit arbejdsliv er blevet lidt lettere - og lidt sjovere.

Kom i gang-guide

Betingelser for at bruge Tereba

Opret bruger
Login
Brugernavn
Kodeord
Garantier
Brugeren
Det påhviler brugeren selv at sikre sig, at indtastede informationer og data er valide og opdateret.

Scenit
Informationer i Tereba videregives ikke til tredjepart, medmindre det er et krav i henhold til eksempelvis lovgivning, eller det er en del af Terebas Samarbejds- eller partnerløsninger.

Tereba træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

Ved opsigelse kan Tereba levere en kopi af brugerens informationer pba. specifik udtræk/udvikling. Brugeren betaler særskilt for denne service.